web analytics
Aktuálně prohlížíte

Prosinec 2017

Jaké mody ve Skyrimu používám

Ahoj, pro­to­že po­u­ží­vám ve Sky­ri­mu hro­ma­dy mo­dů, tak abych ně­ja­ký tře­ba i do­po­ru­čil, udě­lám čis­tě abe­ced­ní se­znam s ma­lý­mi po­pis­ky to­ho, co po­u­ží­vám a proč …