web analytics
Aktuálně prohlížíte

Listopad 2019

Pamatujete, jak jsme se smáli?

Pa­ma­tu­je­te, jak jsme se smá­li, když jsme v de­va­de­sát­kách, byl jsem ako­rát na zá­klad­ce, kou­ka­li na re­por­tá­že z USA, že tře­ba hol­ka za­ža­lu­je kluka, …