web analytics

Moje subdomény

Jak pí­ši v hlav­ním pří­spěv­ku, vět­ši­na vě­cí zde na webu se na­chá­zí v růz­ných sub­do­mé­nách. Zde je ta­ko­vý ma­lý pře­hled mých nej­ob­lí­be­něj­ších a nej­za­jí­ma­věj­ších subdomén: