web analytics

Ken Robinson o vášni

Kdo zná­te Si­ra Ke­na Ro­bin­so­na ví­te, že je­ho před­náš­ky jsou vel­mi za­jí­ma­vé, po­uč­né a pře­de­vším zá­bav­né. Me­zi ta­ko­vé pat­ří i ta­to, kde se vě­nu­je váš­ni a je­jím po­tla­če­ní bě­hem stu­dia ve škole.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.